Grejanje plastenika od 7000 metara kvadratnih

Poznato je da izvođenju grejnih instalacija pristupamo sistematično poštujući sve inženjerske postulate.

Bilo da se radi o grejanju poslovnog prostora ili u ovom slučaju poljoprivrednog zemljišta.

Jedan od naših projekata i izvedenih radova na grejanju jeste i grejanje 7 plastenika od 1000 kvadratnih metara u Selevcu između Smedereva i Smederevske Palanke. Konkretno, ovaj sistem grejanja je rešen sa 3 kotla na čvrsto gorivo. Na taj način izvršena je zaštita od mraza u plasteniku, povećan je prinos ali i profit, jer sada se mogu gajiti poljoprivredne kulture u mesecima kada je njihova cena najviša.

Sličnu funkciju grejanja plastenika mogu vršiti i kotlovi na pelet (kombinovani sa lakom promenom gorionika) kao i kotlovi na biomasu (odnosno bale), zavisno od željenog goriva.