Kotao na čvrsto gorivo

TOPLOVODNI TRAJNOŽAREĆI KOTAO TK-GI. Izrađuje se od kvalitetnog čeličnog kotlovskog lima (Č.1204) a zavaruju ga atestirani zavarivači sa savremenim aparatima i opremom.

KOTAO je atestiran na fakultetu Tehničkih nauka (Mašinski fakultet) u Novom Sadu/Institut za energetiku i termotehniku kojim su dokazane deklarisane termotehničke karakteristike kotlova na čvrsto gorivo tipa TK-GI.

Zapremina ložišnog prostora je obimna te omogućava duži period između loženja. Kotlovi imaju ugrađen termometar za kontrolu temperature vode. Regulacija temperature vode vrši se regulatorom promaje (posebno se isporučuje). Kotao se isporučuje sa “češljem”, pepeljarom, šamotom i drugom standardnom opremom (naziv – plus).
Preporuka proizvođača a obaveza korisnika je da se nakon grejne sezone kotao detaljno očisti od naslaga sagorevanja, a takođe da očisti i proven dimnjak.

GARANCIJA na kotlove TK-GI iznosi: 5 GODINA, uz uslov pravilne ugradnje, korišćenja i održavanja (čišćenja), za koje odgovara korisnik i kupac.

Trajnožareći kotao TK GiM plod je višegodišnjeg iskustva i saradnje sa potrošačima. Namenjen je za loženje na ugalj (srednje kalorični granulacije veće od 30 mm) ili na drva, uz jednostavan i brz prelaz na pelet kao kombinovani kotao na režimu 90°C / 70°C i pritisak do 3 bara.

Kotao je savremene konstrukcije i dizajna, tropromajni sa dvostrukim zidom i vodom hlađenom rešetkom, tako da voda obliva sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima.

Kotao na čvrsto gorivo je izrađen od kvalitetnog atestiranog kotlovskog lima debljine 5 mm i zavaren je savremenim postupcima. Dobro je izolovan mineralnom vunom, zbog čega ima male energetske gubitke što je potvrđeno pri atestiranju na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu (FTN).

Odlikuje se visokim stepenom iskorišćenja i malom emisijom štetnih gasova.
Kotao TK GiM ima koso ložište, velika i pristupačna gornja od sivog liva (gusana) i jednostavan je za čišćenje i upotrebu. Ima ugrađen termometar za kontrolu temperature vode, sa više nivoa bezbednosnih rešenja u slučaju nepravilne upotrebe.