Kotao na pelet

Kotao na pelet je savremene konstrukcije i dizajna, tropromajni sa dvostrukim zidom i vodom hlađenom rešetkom/ložištem od bešavnih cevi kotlovskog kvaliteta, tako da voda obliva sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima. Izrađuje se od kvalitetnog čeličnog kotlovskog lima (Č.1204) a zavaruju ga atestirani zavarivači sa savremenim aparatima i opremom. Kotao je dobro izolovan mineralnom vunom pa ima male energetske gubitke i odlikuje se visokim stepenom iskorišćenja i malom emisijom štetnih gasova.

Kotao je atestiran na fakultetu Tehničkih nauka (Mašinski fakultet) u Novom Sadu/Institut za energetiku i termotehniku.

Preporuka proizvođača a obaveza korisnika je da se nakon grejne sezone kotao detaljno očisti od naslaga sagorevanja, a takođe da očisti i proven dimnjak.

Kotao na pelet ili pelat predstavlja veoma praktičan i prilično čist način grejanja.

Ovakva konstrukcija sa gorionikom na pelet i rezervoarom veoma lako može postati kombinovani kotao na pelet i čvrsto gorivo. Jedina dodatna investicija bi bila kupovina vrata za kotao na čvrsto gorivo i u tom slučaju bi promena energenta bila moguća u veoma kratkom roku.