Visina dimnjaka za kotao u odnosu na krov

Dimnjak mora da bude propisno izveden iznad krova i izolovan. Za normalan rad kotla potrebno je da dimnjak bude propisanih karakteristika: prečnika i visine, dobre izolovanosti i zaptivenosti (najbolje od šamotnih cevi sa izolacijom) ili slično.

Kotao postiže svoju nazivnu moć samo ukoliko je promaja dimnjaka odgovarajuća.

Ako je dimnjak udaljen od slemena manje od 1,5 m, zida se 0,5 m iznad visine slemena.
Ako je dimnjak udaljen od slemena 1,5 do 3 m, on mora da se zida do visine slemena.
Ako je dimnjak udaljen od slemena više od 3 m, visinu bi trebalo odrediti pomoću zamišljene prave linije, koja ide od slemena prema dimnjaku pod uglom – 10°.
Visina dimnjaka nalazi se u tački gde prava linija seče vertikalu dimnjaka.

NAPOMENA: Proizvođač će se pridržavati svih obaveza iz Garancije, ali to podrazumeva da je:

– redovno vršeno čišćenje kotla,
– pri montaži kotla ugrađen odgovarajući ventil sigurnosti na odvojenom priključku zaštitnog voda i druga sigurnosna oprema kotla
– poštovan režim temperature, vrste goriva i načina loženja kotla,
– priključen na odgovarajući dimnjak